autograf.hr

novinarstvo s potpisom

 
Ukrajina zastava

UKRAJINA ČIM PRIJE U EUROPSKU UNIJU!!

EU zastava

Kako čitati biblijski izraz ”Oko za oko” (5)

AUTOR: Kotel DaDon / 08.08.2016.
Kotel DaDon

Kotel DaDon

(Opaska uredništva: U ovom se feljtonu analizira hrvatski prijevod poznatoga bibilijskog izraza ”oko za oko”. Rad rabina Kotela DaDona pokazuje da se značenje ovoga ”simbola okrutnosti” mora protumačiti u smislu financijske kompenzacije, a ne odmazde ”lex talionis”. Često je razumijevanje sadržaja ovoga teksta, u skladu s većinom hrvatskih prijevoda i prijevoda na druge jezike, potreba odmazde. Rad pomno razmatra značenje ključnih riječi izreke na drugim mjestima u Bibliji te iz brojnih židovskih izvora kroz povijest dokazuje, kako gramatički tako i logički, da značenje teksta mora biti financijska kompenzacija. Bilo koje drugo objašnjenje došlo bi u izravan sukob s nekim od temelja judaizma poput principa ”jednoga zakona za sve’’ ili pravičnosti. Autor također nastoji istražiti što je moglo navesti hrvatske prevoditelje, a tako i druge prevoditelje, da izraz prevedu u smislu odmazde).

5. Kratki pregled sa zaključkom

Ovim je radom pokazano da talmudsko tumačenje izraza oko za oko, kao i samo razumijevanje hebrejskoga teksta, jasno ukazuju da ovaj redak govori o novčanoj naknadi kao kompenzaciji za nanesenu štetu nekoj osobi, a ne o odmazdi kojom se nanosi šteta još jednom ljudskom biću.

Pokazano je da je za pravilno tumačenje izraza ’’oko za oko’’ nužno zapaziti i razumjeti pojam וְנָתַתָּה (venatata) – ’’dat ćeš’’, koji sugerira davanje, tj. način kojim će se financijski namiriti oštećena strana, te riječ תחת tahat u rečenici ajin tahat ajin (oko za oko) koja na hebrejskome jeziku Petoknjižja znači ’’kao nadoknada, u zamjenu’’.

Objašnjeno je i da je ’’tradicija’’ pogrješnoga tumačenja ovog retka, koja smatra da se ovdje radi o gruboj i krutnoj osveti, lex talionis, nastala iz nepreciznih i time pogrješnih prijevoda, odnosno da su ključnu ulogu u širenju ovog mišljenja odigrali prevoditelji Biblije na hrvatski jezik.

U ovom se feljtonu analizira hrvatski prijevod poznatoga bibilijskog izraza ”oko za oko”. Rad rabina Kotela DaDona pokazuje da se značenje ovoga ”simbola okrutnosti” mora protumačiti u smislu financijske kompenzacije, a ne odmazde ”lex talionis”

Uvidom u prijevode hebrejske Biblije na hrvatski jezik pokazalo se da, dok rabinski prijevodi, doslovni i egzegetski, idu u smjeru financijske nadoknade, prijevodi na hrvatski, s izuzetkom Šarićeva prijevoda, smjeraju u rasponu od kažnjavanja pa sve do pojma oprječnoga davanju – uzimanja.

Tako prijevod Ivana Šarića jedini rabi izvorni izraz – davanje (’’imaš dati život za život’’), dok drugi prijevodi na hrvatski jezik, poimence Kršćanska sadašnjost i Bakotić, u svojem prevođenju/tumačenju nisu ni pomislili da se radi o bilo čemu drugome osim mjeri lex talionis te su time zanemarili osnovno značenje Petoknjižja.

Ponuđeno je objašnjenje da je do toga došlo zbog mogućnosti dvojakog tumačenja latinskoga i grčkoga prijevoda Tore, u kojima riječ ’’dati’’, može ovoj rečenici pružiti značenje da onaj koji je oduzeo život jednako tako mora platiti životom.

Ilustrirano je da se kod tumačenja židovski izvori rukovode načelima pravednosti i izvedivosti kazne.

Pokazano je da rabinska tumačenja govore o pravednosti kazne, recipročnosti ozljede i njezine kazne odnosno nadoknade (npr. argument Ezekijine škole – oko za oko, a ne život i oko za oko), dok se prijevodi na hrvatski jezik (a tako i na druge svjetske jezike) usredotočju na odmazdu za čin ozljede, ne vodeći računa o izvedivosti recipročne kazne počinitelju.

Istaknuto je također da princip odmazde pod svaku cijenu odudara od inače plemenitih zahtjeva Tore poput onoga o tome da za sve ljude ima vrijediti jedan zakon.

Iz svega navedenog može se zaključiti da je ideja Tore i smisao izraza ’’oko za oko’’ ispravljanje nanesene štete, ’’davanje’’, a ne uzimanje, odnosno nanošenje ozljeda počinitelju.

 (Kraj feljtona).

Još tekstova ovog autora:

     Kako čitati biblijski izraz ”Oko za oko” (4)
     Kako čitati biblijski izraz ''Oko za oko'' (3)
     Kako čitati biblijski izraz ”Oko za oko”? (2)
     Kako čitati biblijski izraz ''Oko za oko''? (1)

> Svi tekstovi ovog autora
 • DNEVNI TWEEt DRAGE PILSELA

 • MOLIMO VAS DA PODRŽITE AUTOGRAF UPLATOM PREKO PAYPAL-A:
 • ARHIVA – VRIJEME SUODGOVORNOSTI

  ARHIVA – VRIJEME SUODGOVORNOSTI

  VRIJEME SUODGOVORNOSTI – ostale emisije

   

 • vrijeme i suodgovornosti

 • Facebook

 • Donacije

 • Cigle

 • ekumena

 • javni servis

 • prometej

 • povratak adolfa pilsela

 • u što vijerujemo

 • fraktura 1